• Beleid

  Het beleid van de voetbalvereniging KSV Horn is primair gebaseerd op recreatie, prestatie, ontspanning en plezier en in de wetenschap dat KSV Horn een belangrijke sociale rol speelt binnen de Hornse gemeenschap. Verder dient het beleid de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

   

  Het beleidsplan volgt z.s.m.

 • Gedragsregels KSV Horn jeugdafdeling

 • De jeugdspeler...

  1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.

  2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.

  3. Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.

  4. Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.

  5. Draagt alleen tijdens de wedstrijden het tenue van de club, maar niet tijdens de trainingen of tijdens andere gelegenheden tenzij na overleg met toestemming van de trainer of leider

  6. Heeft respect voor de tegenstander, scheidsrechters, leiders en het publiek.

  7. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent scheidsrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.

  8. Is zuinig op alle materialen die gebruikt mogen worden, dus ook op de velden en kleedkamers.

  9. Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.

  10. Dient na training en wedstrijd te douchen.

  11. Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.

  12. Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.

  13. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of leider.

  14. Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.

  15. Is niet afwezig bij de training en/of wedstrijd zonder zich tijdig af te melden. Indien dit gebeurt bepaalt de trainer of leider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

 • De leider/trainer...

  1. Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden. 

  2.  Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).

  3. Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).

  4. Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.

  5. Zorgt voor het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen training meer wordt gegeven.

  6. Maakt en bewaakt het rijschema, wasschema en teamkleding.

  7. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.

  8. Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.

  9. Draagt bij wedstrijden van zijn team de door de club verstrekte clubkledij.

  10. Ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.

  11. Brengt spelers passie bij voor het spel.

  12. Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.

  13. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.

  14. Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.

  15. Neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.

  16. Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

  17. Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.

  18. Ontvangt de begeleiding van de tegenpartij en de scheidsrechter.

  19. Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

  20. Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.

  21. Maakt en bewaakt het rijschema, was schema en teamkleding.

  22. Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

  23. Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende verenigingscoach. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

 • De ouders...

  1. Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.

  2. Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).

  3. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de leiders.

  4. Mag spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigingen geven.

  5. Doet mee in de wasbeurten van de kleding van het team.

  6. Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.

  7. Zorgt er voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.

  8. Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.

  9. Voldoet op tijd de contributie.

  10. Meldt kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie bij de desbetreffende verenigingscoach.