• Word lid van KSV Horn

  Wat leuk dat je interesse hebt om lid te worden van onze mooie club. Heb je nog vragen of is er iets dat je wil bespreken stuur dan een email naar info@ksvhorn.nl of vul het contactformulier in.

  Voor de volledigheid willen we je informeren over de hoogte van onze contributie, dan kom je later niet voor een verrassing te staan.

  • Jeugd leden € 102,50 per jaar
  • Senioren leden € 150,- per jaar
  • Supporters € 35,- per jaar

  De contributie wordt standaard rond 25 oktober voor het volledige jaar geïncasserd. Mocht dit een probleem opleveren kun je altijd contact opnemen met onze penningmeester. Verder willen we je attenderen op het Jeugdfonds Sport Limburg, zodat de contributie geen belemmering hoeft te zijn om gezellig bij ons te komen voetballen.

  Lees voor aanmelden ook de rest van deze pagina goed door. Door je aan te melden ga je hier nl automatisch mee akkoord.

 • Machtiging automatische incasso (SEPA)

  Middels de aanmelding machtig je KSV Horn om de verschuldigde contributie van jouw IBAN af te schrijven. Deze incassomachtiging vervalt bij opzegging van het lidmaatschap.

 • Voorwaarden en bepalingen

  • Lid van KSV HORN ben je voor een héél seizoen (1 juli – 30 juni). Bij het tussentijds opzeggen ben je de contributie voor een heel seizoen verschuldigd. Bij aanmelding ná 1-12 van een lopend seizoen wordt er een korting verleend op de jaarcontributie van 50%.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient jaarlijks te geschieden vóór 31 mei.
  • Indien je het niet eens bent met de machtiging, kun je een verzoek, ná afschrijving, bij je bank indienen om het bedrag terug te boeken.
  • Mutaties van uw gegevens uitsluitend per e-mail aan info@ksvhorn.nl t.a.v. de secretaris
  • De contributiebedragen worden jaarlijks geïnd op/omstreeks 25-10 van elk seizoen.
  • De contributie voor een nieuw seizoen wordt voor medio oktober tijdens de algemene ledenvergadering door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.
 • Gedragscode KSV Horn

  • Ik waardeer en respecteer de inzet van vrijwilligers.
  • Ik ga met de spullen van KSV Horn om als ware het mijn eigen spullen.
  • Ik respecteer de regels die gelden op het KSV Horn sportpark Casquettenakker
  • Als voetballer ben ik een voorbeeld voor anderen.
  • Ik respecteer besluiten, ook al ben ik het er niet mee eens.
  • Ik ben bij thuiswedstrijden een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast.
  • Ik houd mij aan afspraken en regels.
  • Wij spreken elkaar aan op ontoelaatbaar gedrag.
  • Wij praten met elkaar, niet over elkaar.